แนะนำ, 2019

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

แบ่งปันกับเพื่อนของคุณ

ทั่วไป

โทษประหาร

โทษประหารชีวิตคืออะไร: โทษประหารเป็นความ ผิดทางอาญา ประเภทหนึ่งที่ กำหนดและควบคุมตามกฎหมายและระบบกฎหมาย ของภูมิภาคที่มีการบังคับใช้ หรือที่เรียกว่า โทษ ประหารชีวิตประโยคนี้ถูกใช้โดยสังคมต่าง ๆ ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ คำว่า "เมืองหลวง" มาจากภาษาละตินซึ่งหมายถึง "อ้างอิงถึงหัว" ในการแปลตามตัวอักษร ในกรณีนี้คำนี้เป็นการพาดพิงถึงการทำลาย ล้าง วิธีการประหารชีวิตที่พบได้บ่อยในยุคกลางส่วนใหญ่ อาจมีหลายสาเหตุที่ทำให้บุคคลต้องถูกตัดสินประหารชีวิตตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเขาถูกประหารชีวิต กรณีการฆาตกรรมการล่วงประเวณีการข่มขืนรักร่วมเพศการละทิ้งความเชื่อและกา

โพสต์ยอดนิยม

บทความที่น่าสนใจ

ทั่วไป

ซากพืช

ฮิวมัสคืออะไร: ฮิวมัสเป็น อินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดิน ซึ่งเป็นผลมาจากการ สลายตัวของสัตว์และพืชที่ตายแล้ว หรือเป็นผลพลอยได้ ฮิวมัสเกิดขึ้นตามกระบวนการธรรมชาติที่ผลิตโดยแบคทีเรียในดินและเชื้อราและสารจากภายนอกเช่นความชื้นและอุณหภูมิมีส่วนทำให้เกิดการฮิวมิค ในการก่อตัวของฮิวมัสมีการเปิดตัวของสารอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจนซึ่งกลายเป็นฮิวมัสเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร ฮิวมัสนำประโยชน์มากมายมาสู่ดิน เช่นการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพส่งเสริมการปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆทำให้การปฏิสนธิมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มความสามารถในการบัฟเฟอร์ของดินโดยการรักษาความชุ

ทั่วไป

การชำระเงินคืน

การคืนเงินคืออะไร: การคืนเงิน เป็นคำที่หมายถึงการกระทำการ รับคืนเงินที่ ยืมมาหรือที่ใช้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้หรือเสนออย่างถูกต้อง เมื่อบุคคลหรือสถาบัน ได้รับการชำระคืน นั่นหมายความว่าจะได้รับคืนการลงทุนที่ทำขึ้นเพื่อเป้าหมายเฉพาะที่ไม่สำเร็จดังนั้นจึงต้องค้นหาเงินที่ใช้ไปในอดีตอีกครั้ง ได้รับคำสั่งเมื่อ บริษัท ให้บริการบางอย่างแก่ลูกค้าและไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือเงื่อนไขพื้นฐานที่กำหนดไว้ก่อนหน้าพวกเขาจะต้องเสนอทางเลือกในการชำระเงินคืนแก่ผู้บริโภคนั่นคือการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน ตัวอย่าง : " โรงภาพยนตร์ต้องจ่ายเงินคืนให้กับทุกคนที่ไม่สามารถดูภาพยนตร์ได้เนื่องจากปัญหาใน

ยา

สารอาหาร

สารอาหารคืออะไร: สารอาหาร เป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยอาหารและจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายจัดหาพลังงานทำหน้าที่เป็นวัตถุดิบบำรุงและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายและการเติบโตอย่างยั่งยืน คำว่าสารอาหารมาจากภาษาละตินสารอาหารจากสารอาหารความหมาย "กับอาหาร" สารอาหารแบ่งออกเป็น: ธาตุอาหารหลัก: น้ำ, โปรตีน, ไขมันและคาร์โบไฮเดรตที่จำเป็นในปริมาณที่มากขึ้น สารอาหารรอง: วิตามินและแร่ธาตุจำเป็นในปริมาณเล็กน้อย สารอาหารพลาสติก สารอาหารพลาสติกเป็นสารที่ทำหน้าที่เป็น วัตถุดิบ ในการผลิตและการเติบโตของเซลล์และเนื้อเยื่อ ในกลุ่มนี้คือโปรตีนซึ่งมีฟังก์ชั่นพลังงานน้ำและแร่ธาตุบางชนิด สารอาหารพลังงาน สารอาหารพ

ทั่วไป

การแทรกแซง

การแทรกแซงคืออะไร: การแทรกแซง เป็นคำนามของผู้หญิงซึ่งหมายถึงการ กระทำหรือผลของการแทรกแซง และบ่งบอกถึงการ ขอร้อง หรือ การไกล่เกลี่ย ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์บางอย่าง ใน ทางการแพทย์ การแทรกแซงเป็นการ ผ่าตัด หรือ การผ่าตัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาปัญหาของผู้ป่วย ในภาษาอังกฤษคำว่าการแทรกแซงถูกแปลโดย การแทรกแซง การ แทรกแซง คือการรวมตัวของการสนับสนุนจากเพื่อนและ / หรือสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับบุคคลที่ติดบางสิ่งบางอย่างหรือมีพฤติกรรมที่มีปัญหา ในการ แทรกแซง เพื่อนระบุปัญหาและทำให้พวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่มันต้องใช้ การแทรกแซงของรัฐบาลกลาง ในขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญการแทรกแซงของรัฐบาลกลางป

ทั่วไป

การกำกับดูแล

การกำกับดูแลคืออะไร: ธรร มา ภิบาล มาจากคำว่า รัฐบาล และอาจมีการตีความหลายอย่างขึ้นอยู่กับแนวทาง อ้างอิงจากธนาคารโลก "ธรรมาภิบาลเป็นวิธีที่ ใช้อำนาจ ในการจัดการทรัพยากรทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการพัฒนาและความสามารถของรัฐบาลในการ วางแผน กำหนด และ วางแผน นโยบาย และ ปฏิบัติหน้าที่ " ธรรมาภิบาลนั้นมีความหมายเหมือนกันกับรัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งนโยบายโดยรวมของประเทศมีความรับผิดชอบและเป็นองค์กรสูงสุดของการบริหารรัฐกิจ อย่างไรก็ตามการกำกับดูแลอาจเกี่ยวข้องกับมาตรการที่รัฐบาลใช้ในการปกครองประเทศด้วย การกำกับดูแลที่ดีมีแปดลักษณะหลัก: หลักกฎหมายความโปร่งใสความรับผิดชอบการวางแนวฉ

ทั่วไป

กำไรจริง

กำไรจริงคืออะไร: รายได้ที่แท้จริงคือรูปแบบของการ คำนวณอัตราภาษี สำหรับการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (IRPJ) และการช่วยเหลือสังคมกับรายได้สุทธิ (CSLL) มูลค่าของกำไรที่แท้จริงคือระบอบการปกครองทั่วไปที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าของการจัดเก็บภาษีของ บริษัท นั่นคือถ้า บริษัท ไม่ได้เลือกการคำนวณภาษีอีกรูปแบบระบอบการปกครองภาษีที่นำมาใช้จะเป็นกำไรที่แท้จริง ระบบการคำนวณนี้ถือได้ว่าซับซ้อนที่สุดในระบบภาษี รายได้ที่แท้จริงทำงานอย่างไร กำไรจริงคำนวณจากกำไรทางบัญชีของ บริษัท ค่านี้จะได้รับหลังจากทำบัญชี บริษัท ในช่วงเวลาหนึ่ง การปรับปรุงภาษีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายจะถูกบวกเข้ากับมูลค่ากำไร บริษัท หลายประเภทต้องบังคับใช้

ทั่วไป

ผู้นำศาสนาฮินดู

คุรุคืออะไร: คุรุเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตและแปลว่า "ครู" ในศาสนาฮินดูซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนาอินเดียคำที่ใช้ในการกำหนดคู่มือจิตวิญญาณ กูรูคือผู้ที่มีความรู้ทางปรัชญาสูง คำศัพท์ที่นิยมนำมาใช้เพื่อกำหนดคนที่มีสติปัญญาและความสามารถในการชี้แนะและมีอิทธิพลต่อคนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง The Love Guru เป็นภาพยนตร์ตลกอเมริกันที่เปิดตัวในปี 2008 ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับการศึกษาในประเทศอินเดียโดยผู้นำทางจิตวิญญาณและประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาโดยชี้นำผู้คนอย่างละเอียด ของปัญหาความรัก Guru Josh เป็นชื่อที่รู้จักกันในชื่อ Paul Walden นักดนตรีชาวอังกฤษและเป็นสมาชิกของ

ภาษา

virote

Virote คืออะไร: Virote เป็น คำสแลง ในบราซิลที่ใช้อ้างถึงการ พลิกคืน กล่าวคือตื่นตลอดทั้งคืนไม่ว่าจะทำงานหรือสนุกสนาน การแสดงออกที่เป็นที่นิยม "ฉันจะให้ virote" หรือ "ให้ virote" หมายถึงการใช้จ่ายตลอดทั้งคืนตื่นดื่มและปาร์ตี้กับเพื่อน ๆ การแสดงออกนี้กลายเป็นที่รู้จักกันดีผ่านเพลงของนักร้องชาวบราซิล เวสลีย์ซาดาโด ตัวอย่าง: "ฉันจะต้องให้หญิงสาวให้เสร็จงานของวิทยาลัย" เป็นคำนามในภาษาโปรตุเกสคำว่า virote อาจมีความหมายเหมือนกับบุคคลที่ไม่สำคัญเช่นเดียวกับการใช้เพื่อระบุลักษณะของสถานการณ์ความไม่เป็นระเบียบและความสับสน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของคำแสลงที่เป็นที่น

คำย่อ

คำย่อ: วีดิทัศน์

วีดิทัศน์

โพสต์ยอดนิยม

ศิลปะ

ศิลปะ: ความหมายของศิลปะร่วมสมัย

ความหมายของศิลปะร่วมสมัย

บทความที่น่าสนใจ

การแสดงออกในภาษาอังกฤษ

การแสดงออกในภาษาอังกฤษ: ฆ่า

ฆ่า

แนะนำ

Top