แนะนำ, 2019

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

FB

คำนิยาม ความหมายของพลังงานเคมี

พลังงานเคมีคืออะไร:

พลังงานเคมีเป็นพลังงาน ชนิดหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในวัสดุทุกชนิดที่มีพันธะเคมี ออกจากการแตกของพันธะเหล่านี้

เนื่องจากมันมีอยู่ในวัสดุบางชนิดพลังงานเคมีจึงถือได้ว่าเป็น พลังงานที่มีศักยภาพ สำหรับการปลดปล่อยพลังงานเคมีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะเกิดการรบกวนอย่างรุนแรงในเรื่องนี้การเปลี่ยนสภาพของพันธะเคมีของสิ่งนี้

แหล่งพลังงานเคมีเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกในทางปฏิบัติรวมทั้งในร่างกายของมนุษย์

ในความเป็นจริงการปล่อยพลังงานเคมีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์เพราะมันมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในอัตราการเต้นของหัวใจการบำรุงรักษาระบบทางเดินหายใจและการเคลื่อนไหวอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติม: ความหมายของพลังงานจลน์

เนื่องจากมีอยู่ในวัสดุทุกชนิดที่มีพันธะเคมี พลังงาน เคมี จึงมีอยู่ในอาหาร อย่างไรก็ตามพลังงานนี้จะถูกปล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการย่อยอาหารเท่านั้นเมื่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหารสลายพันธะเคมีของอาหารที่ติดเครื่องแล้วจึงปล่อยพลังงานที่จำเป็นสำหรับการทำงานของร่างกายมนุษย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ พลังงาน

ตัวอย่างของพลังงานเคมี

พลังงานเคมีจะถูกปล่อยออกมาในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยผลิตน้ำตาลและออกซิเจน

ไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ของสสารบางอย่างก็เป็นผลมาจากการปล่อยพลังงานเคมีของสิ่งนี้ อาจมีการปล่อยความร้อนและแสงมากหรือน้อยเมื่อเกิดจากการเผาไหม้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธะเคมีที่ประกอบขึ้นเป็นวัสดุ

เนื่องจากองค์ประกอบของธรรมชาติเกือบทั้งหมดได้รับการห่อหุ้มด้วยพันธะเคมีดังนั้นพลังงานเคมีจึงสามารถกระตุ้นได้จากวัสดุและวิธีการที่แตกต่างกัน

ปฏิกิริยาทางเคมีที่ปล่อยพลังงานประเภทนี้มักจัดอยู่ใน: endothermic และ exothermic

Endotherms เป็นตัวดูดซับความร้อนเพื่อให้มีการผลิตพลังงานเคมีในขณะที่ exotherms เป็นปฏิกิริยาที่มีการปล่อยพลังงานเป็นความร้อน

ดูเพิ่มเติม: ความหมายของพลังงานความร้อนและพลังงานนิวเคลียร์

Top