แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม ที่มีความเสี่ยง

Ao léuคืออะไร:

สบายใจ หมายความว่า จะ ไม่มีอะไร มันเป็นคำที่มาจาก "levis" ละติน ที่ราบคือการแสดงออกที่ใช้ในการระบุเมื่อมีคนไม่ได้ทำอะไรโดยไม่ต้องทำงานหรืองานที่สำคัญโดยไม่ว่าง

สบายใจหมายถึงเมื่อเราหมายถึงบุคคลที่อยู่นอกอาคารกลางแจ้งไม่มีที่กำบังลม

การเป็นคนสบายใจคือการปราศจากความกังวลโดยไม่มีปัญหาใหญ่โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพียงแค่สนุกกับช่วงเวลานั้น

นิพจน์ "การเดินในที่โล่ง" กำลังเดินอย่างไร้จุดหมายเดินไปอย่างไร้จุดหมายเพียงลำพัง

การคาดเดาléuคือการแสดงความคิดก่อนโอกาสของโอกาส

Top