แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม ปรัชญา

ปรัชญาคืออะไร:

ปรัชญาเป็นคำภาษากรีกที่หมายถึง "ความรักแห่งปัญญา" และประกอบด้วยในการ ศึกษาปัญหาพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงอยู่ความรู้ความจริงค่านิยมทางศีลธรรมและความงามจิตใจและภาษา

ปราชญ์เป็นบุคคลที่แสวงหาความรู้เกี่ยวกับตัวเองโดยไม่ต้องมีวิสัยทัศน์ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นและรากฐานของความเป็นจริง

นอกเหนือจากการพัฒนาปรัชญาในฐานะวินัยแล้วปรัชญานั้นมีความสำคัญต่อสภาพของมนุษย์ไม่ใช่ความรู้ แต่เป็นทัศนคติที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีต่อจักรวาลและความเป็นอยู่ของตัวเอง

ปรัชญามุ่งเน้นไปที่คำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ แต่ไม่เหมือนกับศาสนามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเปิดเผยหรือความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ แต่มีเหตุผล

ด้วยวิธีนี้ปรัชญาสามารถนิยามเป็นการวิเคราะห์ที่มีเหตุผลเกี่ยวกับความหมายของการดำรงอยู่ของมนุษย์ทั้งแบบเดี่ยวและเป็นกลุ่มโดยอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในการเป็น

แม้จะมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างกับวิทยาศาสตร์ แต่คำถามมากมายเกี่ยวกับปรัชญาไม่สามารถตอบได้ด้วยประสบการณ์เชิงประจักษ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เชิงประจักษ์

ปรัชญาสามารถแบ่งออกเป็นหลายสาขา ยกตัวอย่างเช่น "ปรัชญาของการเป็น" รวมถึงอภิปรัชญาอภิปรัชญาและจักรวาลวิทยาในหมู่สงฆ์อื่น ๆ

ปรัชญาของความรู้ประกอบด้วยตรรกะและญาณวิทยาในขณะที่ปรัชญาการทำงานเกี่ยวข้องกับคำถามด้านจริยธรรม

นักปรัชญาหลายคนได้ทิ้งชื่อของพวกเขาไว้ในประวัติศาสตร์โลกพร้อมกับทฤษฎีที่ถกเถียงกันยอมรับและประณามมาจนถึงทุกวันนี้

นักปรัชญาบางคน ได้แก่ อริสโตเติล, พีธากอรัส, เพลโต, โสกราตีส, เดส์การตส์, ล็อค, คานท์, ฟรอยด์, ฮาเบอร์และอื่น ๆ อีกมากมาย

นักปรัชญาเหล่านี้แต่ละคนสร้างทฤษฎีของเขาขึ้นอยู่กับสาขาวิชาต่างๆของปรัชญา, ตรรกะ, อภิปรัชญา, จริยธรรม, ปรัชญาการเมือง, สุนทรียภาพและอื่น ๆ

อ้างอิงจากสเพลโตนักปรัชญาพยายามที่จะรู้ถึงความคิดความรู้ที่แท้จริงที่มีลักษณะเป็น episteme ซึ่ง ตรงกันข้าม กับ doxa ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการปรากฏตัว

อ้างอิงจากอริสโตเติลความรู้สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทตามพฤติกรรมมนุษย์: ความรู้ ทางทฤษฎี (คณิตศาสตร์อภิธรรมจิตวิทยา) ความรู้ ภาคปฏิบัติ (การเมืองและจริยธรรม) และความรู้ บทกวี (บทกวีและเศรษฐศาสตร์)

ทุกวันนี้คำว่า "ปรัชญา" มักถูกใช้เพื่ออธิบายชุดของความคิดหรือทัศนคติเช่น "ปรัชญาแห่งชีวิต", "ปรัชญาการเมือง", "ปรัชญาการศึกษา", "ปรัชญาของเร้กเก้" ฯลฯ .

ที่มาของปรัชญา

ปรัชญาเกิดขึ้นในกรีซโบราณราว ๆ ศตวรรษที่ 6 ในเวลานั้นกรีซเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญและได้รับอิทธิพลจากส่วนต่าง ๆ ของโลก

ดังนั้นการคิดเชิงวิพากษ์จึงเริ่มเฟื่องฟูและบุคคลจำนวนมากเริ่มหาคำตอบนอกเหนือจากตำนานเทพเจ้ากรีก ทัศนคติของการสะท้อนที่แสวงหาความรู้หมายถึงการกำเนิดของปรัชญา

ก่อนที่ปรัชญาจะปรากฏขึ้นเทอมเฮโรโดทัสใช้คำกริยาฟิโลโฟเฟอร์แล้วและเฮอร์คลิตุสใช้คำนามนักปรัชญา อย่างไรก็ตามผู้เขียนหลายคนระบุว่า Tales of Miletus เป็นนักปรัชญาคนแรก (โดยไม่มีการอธิบายเช่นนี้) และ Pythagoras เป็นคนแรกที่ถูกจำแนกว่าเป็นนักปรัชญาหรือผู้ที่รักภูมิปัญญา

ดูความหมายของสังคมศาสตร์และปรัชญาโบราณ

Top