แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม พยาธิสรีรวิทยา

พยาธิสรีรวิทยาคืออะไร:

พยาธิสรีรวิทยาเป็นสาขาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติในร่างกายในระหว่างโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุต้นกำเนิดและขั้นตอนของการก่อโรค

ในระยะสั้นพยาธิสรีรวิทยาของโรคโดยเฉพาะประกอบด้วยวิธีการทำงานของสิ่งมีชีวิตและตอบสนองเมื่อมันได้รับผลกระทบจาก พยาธิสภาพ นี้เช่นเดียวกับการวิเคราะห์วิวัฒนาการของการทำงานของร่างกายในช่วงโรค

สรีรวิทยา (ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็น พยาธิสรีรวิทยา ) เป็นสาขาที่มีความสำคัญมากในการแพทย์เพราะต้องขอบคุณการศึกษาสาขานี้ที่แพทย์สามารถที่จะเข้าใจที่มาของโรคเฉพาะว่ามันมีผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ อะไรคือวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาหรือป้องกันมัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของพยาธิวิทยา

ก่อนที่จะพิจารณาการศึกษาพยาธิสรีรวิทยาจำเป็นต้องได้รับความรู้ทางชีววิทยาเนื้อเยื่อวิทยากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ก่อนอื่นจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการทำงานปกติของสิ่งมีชีวิตแล้วจึงรู้ว่า "ไม่ทำงาน" หรือ "การทำงานผิดปกติ" ของมัน

ดูเพิ่มเติมที่: สรีรวิทยา

Top