แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม อำนาจ

พลังงานคืออะไร:

พลังงานคือสิ่งที่มีพลังความแข็งแกร่งความแข็งแรงและความสำคัญ ในวิชาคณิตศาสตร์ พลังงานเป็นผลมาจากจำนวนที่คูณด้วยตัวมันเองอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

รากฐานแรกของ potentiation ถูกสร้างขึ้นโดย René Descartes นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส (1596 - 1650)

สมการพื้นฐานของ potentiation คือ ab = c โดยที่ a = base; b = เลขชี้กำลัง; และ ec = กำลัง

ดังที่เห็นในตัวอย่างข้างต้นความจริงที่ว่าเลขชี้กำลังเป็นเลข 3 หมายความว่าฐาน (หมายเลข 2) จะต้องคูณด้วยสามครั้งด้วยตัวเองเพื่อค้นหาพลังของสมการนี้

นอกเหนือจากคณิตศาสตร์แล้วพลังงานยังสามารถนำไปใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่นในทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชีววิทยาและเคมีเป็นต้น

คุณสมบัติพลังงาน

สมการทางคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพอาจทำตามกฎบางอย่างที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ปัญหาของพวกเขาหากพวกเขาทำตามลักษณะดังต่อไปนี้:

  • ผลคูณ ของพลังของฐานเดียวกัน: เมื่อมีการคูณของสองการดำเนินการที่มีฐานเดียวกันมันจะยังคงเหมือนเดิมและเพิ่มเลขชี้กำลัง

ตัวอย่าง: 23 22 = 25 = 32

  • การแบ่งอำนาจของฐานเดียวกัน: ฐานอนุรักษ์และลบเลขชี้กำลัง

ตัวอย่าง: 25/22 = 23 = 8

  • พลังงานไฟฟ้า: เลขชี้กำลังมีการคูณ

ตัวอย่าง: (24) 2 = 24.2 = 28

  • พลังของผลิตภัณฑ์: เลขชี้กำลังทั่วไปคือเลขชี้กำลังของปัจจัย

ตัวอย่าง: (2.4) 3 = (23.43)

  • การทวีคูณของพลังที่มีเลขชี้กำลังเดียวกัน: การ อนุรักษ์เลขชี้กำลังและการคูณของฐาน

ตัวอย่าง: 23.53 = (2.5) 3

ดูเพิ่มเติมที่: ลอการิทึม

พลังในวิชาฟิสิกส์

ในสาขาฟิสิกส์พลังงานสอดคล้องกับมูลค่าของความเร็วที่ทำงานที่กำหนดหรือที่ซึ่งพลังงานถูกถ่ายโอน

พลังงานไฟฟ้า

ประกอบด้วยความสามารถของประจุพลังงานที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่นในช่วงเวลาที่กำหนด

ปริมาณของพลังงานที่เปลี่ยนไปเร็วขึ้นในเวลาอันสั้นตัวอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าของเครื่องนี้

สมการพลังงานไฟฟ้าคือ:

Pot = Ee / Δt

หน่วยของผลลัพธ์ของสมการนี้มีหน่วยวัดเป็น วัตต์ (W)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของพลังงาน

Top