แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม การขัดเกลาทางสังคม

การขัดเกลาทางสังคมคืออะไร:

การขัดเกลาทางสังคมคือการ กระทำหรือผลกระทบของการเข้าสังคม นั่นคือ การทำให้สังคมการรวมตัวในสังคม มันเป็นส่วนขยายของข้อได้เปรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยใช้กฎหมายและพระราชกฤษฎีกาเพื่อสังคมทั้งหมด มันเป็นกระบวนการของการรวมบุคคลเป็นกลุ่ม

ในสังคมวิทยาการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่บุคคลในแง่ทางชีวภาพถูกรวมเข้ากับสังคม ผ่านการขัดเกลาทางสังคมบุคคลพัฒนาความรู้สึกรวมของความเป็นปึกแผ่นทางสังคมและจิตวิญญาณของความร่วมมือได้รับนิสัยที่ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

การขัดเกลาทางสังคมหมายถึงการเรียนรู้หรือการศึกษาในความหมายที่กว้างที่สุดของคำว่าการเรียนรู้ที่เริ่มต้นในวัยเด็กและจบลงด้วยการตายของบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้

การขัดเกลาทางสังคมหมายถึงการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบทางวัฒนธรรมบางอย่างที่มีอยู่ในสังคมนั่นคือมันเป็นแนวโน้มที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคม มันเป็นมารยาท (ชุดของพิธีการสังเกตในหมู่ตัวเองโดยประชาชนเมื่อมีการศึกษาดี)

สำหรับการขัดเกลาทางสังคมวิทยาเขียนจาก Pernambuco Gilberto Freire (1900-1987):

"มันเป็นเงื่อนไขของบุคคล (ชีวภาพ) ที่ได้รับการพัฒนาภายในองค์กรและวัฒนธรรมทางสังคมในบุคคลหรือสังคมโดยการได้มาซึ่งสถานะหรือสถานการณ์ที่พัฒนาขึ้นในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือกลุ่มต่าง ๆ "

ดูความหมายของชีวิตทางสังคมด้วย

Top