แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม ชุด

ชุดคืออะไร:

Kit เป็นคำภาษาอังกฤษหมายถึงชุดของวัตถุหรือวัสดุที่รวมกันเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่นชุดอุปกรณ์การเรียนชุดทำเล็บชุดเย็บผ้าเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นชุดขององค์ประกอบที่ขายพร้อมกับรูปแบบการรวบรวมและผู้ซื้อสามารถตั้งค่าเช่นชุดเครื่องบินแบบ

KIT ย่อมาจาก Karlsruhe Institute of Technology (Karlsruhe Institute of Technology ) มหาวิทยาลัยการวิจัยในประเทศเยอรมนี ตัวย่อของ สถาบันเทคโนโลยีคานาซาว่า มหาวิทยาลัยวิทยาลัยวิศวกรรมเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น และคำย่อของ Kunst im Tunnel พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในDüsseldorfประเทศเยอรมนี

KIT เป็นชื่อของสถานีวิทยุใน Yakima, Washington

Top