แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม URL

URL คืออะไร:

URL คือที่ อยู่ของทรัพยากรที่มีอยู่ในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอินทราเน็ตและวิธีการในภาษาอังกฤษ Resource Locator ทรัพยากร และในภาษาโปรตุเกสเรียกว่า Standard Resource Locator

กล่าวอีกนัยหนึ่ง url คือที่ อยู่เสมือน พร้อมเส้นทางที่ระบุว่าผู้ใช้อยู่ที่ใดและสามารถเป็นไฟล์เครื่องหน้าเว็บไซต์เว็บไซต์โฟลเดอร์ ฯลฯ URL อาจเป็นลิงก์หรือที่อยู่ของเว็บไซต์

URL ประกอบด้วยโปรโตคอลซึ่งอาจเป็น HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลการสื่อสาร FTP ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วในการถ่ายโอนไฟล์บนอินเทอร์เน็ตเป็นต้น

รูปแบบ URL ถูกกำหนดโดย RFC 1738

เครื่องมือย่อ URL

ตัวย่อ URL (หรือตัว ย่อ URL) เป็นเครื่องมือที่บีบอัดลิงก์ยาว ๆ การแชร์ลิงก์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปอาจเป็นปัญหาและด้วยเหตุนี้การเผยแพร่เนื้อหา ออนไลน์ จึงง่ายขึ้นเมื่อลิงค์สั้นกว่า มีเครื่องมือหลายอย่างที่ทำงานเป็นตัวย่อ URL เช่น TinyURL, Bitly, Goo.gl เป็นต้น

Top