แนะนำ, 2020

ตัวเลือกของบรรณาธิการ

คำนิยาม ดอกเสาวรส

ดอกไม้ Passionflower คืออะไร:

ดอกไม้ Passion หมายถึง Passion of Christ ดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักในชื่อ Passion Flower

เมื่อมิชชันนารีชาวยุโรปมาถึงอเมริกาพวกเขาหลงใหลในความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้และเชื่อมโยงองค์ประกอบบางอย่างกับคาวารีของพระคริสต์ในทันที ด้วยเหตุนี้ดอกไม้ความรักจึงหมายถึง "หัวใจที่ได้รับบาดเจ็บ"

สัญลักษณ์ของดอกไม้ความรักมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้: สติกมาสทั้งสามสอดคล้องกับเล็บทั้งสามที่จับพระคริสต์บนไม้กางเขน อับเรณูทั้งห้าเป็นตัวแทนของบาดแผลทั้งห้า ไม้เลื้อยนั้นเป็นแส้ที่ใช้เรียกร้องความสนใจ ในที่สุดรูปร่างของดอกไม้ก็ปรากฏให้เห็นภาพของมงกุฎหนามที่พระคริสต์ทรงใช้สำหรับการตรึงกางเขน

เฉดสีม่วงที่ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของการหลั่งเลือดของพระเยซูคริสต์ บังเอิญมีการใช้สีม่วงในพิธีกรรมของคริสเตียนในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในศตวรรษที่สิบเจ็ดที่สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 5 ประหลาดใจเมื่อเขาได้รับดอกไม้เสาวรสเป็นของขวัญและสั่งให้ปลูกในกรุงโรม ดอกไม้ที่มาจากอเมริกาใต้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสมเด็จพระสันตะปาปาว่าพระวรสารยังแพร่กระจายใน "โลกใหม่"

ในสัญลักษณ์ทางศาสนาผลไม้เสาวรสทรงกลมนั้นสอดคล้องกับโลกแห่งบาปที่พระคริสต์ทรงสละชีวิตของเขาเพื่อช่วยชีวิต

ในภาษาอื่น ๆ เสาวรสเป็นที่รู้จักกันในนาม "เสาวรสฟรุต": เสาวรสฟรุ๊ต (เป็นภาษาอังกฤษ), ฟ รุ๊ตเดอลาเสาวรส (ในฝรั่งเศส), fruta de la pasión (เป็นภาษาสเปน) ...

เสาวรสเป็นพืชสกุล Passiflora ใน Tupi-Guarani คำว่า "เสาวรสผลไม้" หมายถึง "อาหารที่อยู่ในน้ำเต้า" บราซิลเป็นผู้ผลิตผลไม้เสาวรสสีเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลกเพราะที่นี่โรงงานมีสภาพที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมมีสายพันธุ์ที่รู้จักกันมากกว่า 150 ชนิดในบราซิล

Top